Inwestowanie stało się prostsze

finanse

Od maja inwestor zamiast studiować prospekt inwestycyjny może znaleźć wszystkie istotne informacje o funduszu w przejrzystym dwustronicowym dokumencie o nazwie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zostały zobowiązane do wprowadzenia  Kluczowych Informacji dla Inwestorów (KII) na mocy dyrektywy Unii Europejskiej. Dzięki ujednoliceniu informacji prezentowanych przez TFI inwestor może teraz bez trudu porównywać fundusze różnych towarzystw.

Dwie strony zamiast encyklopedii
KII to ujednolicony, zaledwie 2-stronnicowy dokument, zastępujący skrót prospektu informacyjnego funduszu, składający się z jasno wydzielonych sekcji, którego celem jest ułatwienie podjęcia inwestorowi świadomej decyzji dotyczącej wyboru funduszy.

Dokument pozwala na lepsze zrozumienie charakteru i ryzyka funduszu, jest napisany prostym językiem, bez specjalistycznych sformułowań i jest dostępny dla klientów każdego funduszu otwartego.

Co zawiera dokument
Układ oraz elementy dokumentu są bardzo szczegółowo określone. Po danych identyfikujących fundusz  (nazwa, określenie czy jest to subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego, itd.)  znajdziemy w nim następujące części:

  • cele i polityka inwestycyjna,
  • profil ryzyka i zysku,
  • opłaty,
  • wyniki osiągnięte w przeszłości,
  • informacje praktyczne.

Cele i polityka inwestycyjna
Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, jakie są cele i polityka inwestycyjna funduszu. Bardzo istotną wskazówką, którą znajdziemy w tej części dokumentu jest zalecany okres inwestycji oraz wzorzec (benchmark) stosowany do oceny efektywności inwestycji w fundusz.

Profil ryzyka i zysku
W dokumencie KII poziom ryzyka związanego z inwestowaniem w dany fundusz zaprezentowany jest z użyciem przejrzystej, 7-stopniowej skali. Wskaźnik zysku i ryzyka obliczany jest na podstawie historycznej zmienności cen jednostki uczestnictwa. Poniższy wykres, obrazujący ryzyko związane z inwestycją w fundusz akcji, kwalifikujący go do kategorii 6 oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z wysokim ryzykiem, z uwagi na udział akcji, które mogą stanowić do 100% lokat i są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka.

 proste_investowanie

Opłaty
Opłaty, które zawsze zmniejszają potencjalny zysk z inwestycji są istotnym elementem decyzji o inwestycji. W KII opłaty za nabycie/odkupienie są ujęte w tabeli, w której prezentowana jest maksymalna wartość opłat za nabycie, umorzenie oraz opłat bieżących pobieranych w ciągu roku. Jeśli dodatkowo pobierana jest opłata za wyniki – również musi być ona przedstawiona.

Wyniki osiągane w przeszłości
Wyniki osiągane przez fundusz w przeszłości, mimo, że nie stanowią gwarancji osiągania podobnych w przyszłości, są najważniejszym wymiernym argumentem, na podstawie którego możemy podejmować decyzje. Patrząc na przeszłe osiągnięcia możemy przypuszczać, że podobnie fundusz może zachowywać się w przyszłości, choć oczywiście jest to wypadkową wielu zmiennych.

Wykres z wynikami funduszu w KII, prezentuje roczne stopy zwrotu funduszu w porównaniu do wzorca (benchmarku).  Na tej podstawie możemy ocenić jakie wyniki osiągali zarządzający w ciągu ostatnich lat  działalności funduszu. Pod wykresem umieszczona jest dodatkowo tabela z wynikami funduszu i benchmarku.

Informacje praktyczne
W informacjach praktycznych znajdziemy między innymi informacje o depozytariuszu funduszu, o tym gdzie możemy zapoznać się z dokumentami funduszu i wyceną jednostki uczestnictwa.

Dlaczego warto czytać KII
Nigdy wcześniej inwestorzy nie mieli tak ułatwionego zadania jeśli chodzi o dostęp do najważniejszych informacji o funduszu i możliwość porównywania funduszy różnych towarzystw. KII jest wyjątkowo przyjaznym dokumentem, który szybko i w zrozumiały sposób odpowie na najczęstsze pytania i wątpliwości każdego inwestora. Nic tylko sięgać do tego źródła – tym bardziej, że przecież chodzi o inwestowanie własnych pieniędzy.

Urszula Jaśkiewicz
TFI Allianz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
Inwestowanie stało się prostsze, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Powiązane wpisy

*

*

Przed dodaniem komentarza, proszę rozwiązać działanie:

1+2=

Top