Odkładać, pożyczać czy ubezpieczać cz. 2

odkladac_pozyczac_ubezpieczac

Na co dzień nie czujemy się zagrożeni, dlatego bywa, że nie myślimy o tym, co może przynieść jutro. Chcemy za to chronić i rozwijać to, co ważne i cenne. Jak robić to najlepiej?
Liczby nie kłamią
Czytając statystyki zwykle uspokajamy się, że to tylko liczby. Jednak na każdą z nich składają się autentyczne historie prawdziwych ludzi.
 Według danych statystycznych GUS, Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Zdrowia:

  • co godzinę dochodzi do 39 kolizji na drodze, w których zostaje rannych średnio 6 osób,
  • co minutę 14 osób trafia do szpitala,
  • 18 osób co godzinę dowiaduje się, że choruje na nowotwór,
  • około 100 tys. osób rocznie ma zawał serca a ok. 75 tys. – udar mózgu,
  • każdego dnia umiera blisko 1000 osób,
  • 40% umierających mężczyzn ma od 12 do 65 lat,
  • czas poszukiwania pracy po jej utracie wynosi średnio od 5 do 8 miesięcy,
  • wychowanie dziecka (koszty ubrań, leczenia, edukacji i rozrywek) do 20. roku życia to wydatek średnio ok. 160 tys. zł, a dwójki – 280 tys.,
  • na emeryturze spędza się średnio ok. 20 lat.

Czego się boimy
Z badań prowadzonych przez Instytut GFK Polonia dla Rzeczypospolitej wnika, że najbardziej obawiamy się ciężkiej choroby własnej i swoich najbliższych (łącznie wskazuje na to 73% respondentów). W szczególności obawy budzi perspektywa kontaktu ze służbą zdrowia, poczucie bezsilności i konieczność „załatwiania” godnego leczenia. Utraty pracy obawia się 51% badanych a niskiej emerytury ponad 38%. Według tych samych badań 51% Polaków twierdzi, że obawia się śmierci bliskiej osoby, a co trzecia osoba przyznaje, że obawia się własnego zgonu.
Zdaniem psychologów i socjologów badających zjawisko lęków i obaw polskiego społeczeństwa – Polacy obawiają się zagrożeń, na które z ich punktu widzenia nie mają wpływu. Zwykle boimy się m.in. finansowych konsekwencji zdarzeń losowych, zastanawiając się, jak sobie poradzimy w danej sytuacji.

Na co zwrócić uwagę szukając ubezpieczenia na życie?
Dobre ubezpieczenie na życie, które będzie stanowiło wsparcie w trudnych sytuacjach powinno dawać możliwość:
• bieżącego dopasowywania polisy do aktualnych potrzeb poprzez dołączanie i odłączanie umów dodatkowych oraz zmianę wysokości sumy ubezpieczenia;
• dołączenia do ubezpieczenia w dowolnym czasie swojego współmałżonka lub partnera oraz dzieci;
• odkładania (oszczędzania) pieniędzy na przyszłość oraz swobodnego zarządzania oszczędnościami;
• przedłużania umów bez konieczności przeprowadzenia badań medycznych;
• podwyższania i obniżania sumy ubezpieczenia w dowolnym momencie;
• przekształcenia umowy w bezskładkową oraz powrotu do regularnych składek.

Co robimy wobec trudnej sytuacji finansowej
Najczęstszym sposobem radzenia sobie z trudną sytuacją materialną jest obniżenie standardu życia czyli rezygnacja z zaspokojenia bieżących potrzeb. Robi tak blisko 90% z nas. Kolejnym sposobem jest pożyczenie pieniędzy od instytucji bądź krewnych. Takie rozwiązania wybiera odpowiednio 41% i 39% osób. Czy jednak jest to najlepsze wyjście? Jeśli nie pomyśleliśmy o ewentualności wystąpienia takiej sytuacji wcześniej, jest to niestety jedyne wyjście. Jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie się na wypadek wystąpienia najbardziej prawdopodobnych ryzyk. Dobre ubezpieczenie na życie zapewni nam najpełniejsze zabezpieczenie i wsparcie w trudnej sytuacji. Za cenę składki w krytycznej dla nas sytuacji możemy otrzymać sumę, której nigdy w życiu nie zdołalibyśmy zaoszczędzić.

Dlaczego najlepszym rozwiązaniem jest polisa
Ubezpieczenie oczywiście nie uchroni nas przed losowymi zdarzeniami, ale będzie wsparciem w sytuacjach, wobec których jesteśmy bezsilni i na które nie mamy wpływu. To doskonała odpowiedź na czasowe niedobory finansowe lub dodatkowe potrzeby finansowe spowodowane nieoczekiwanym zdarzeniem losowym.
Dobre ubezpieczenie na życie pełniące funkcję ochronno-inwestycyjną daje możliwość zadbania o różne sfery życia w każdej z możliwych sytuacji. Można je też dopasowywać do zmieniających się priorytetów i potrzeb. Z badań wynika, że wśród trzech dominujących potrzeb, którymi są dbanie o dzieci, oszczędzanie na emeryturę.

Odpowiedź na potrzebę ochrony zdrowia
Ochrona zdrowia pozostaje naszym najwyższym priorytetem bez względu na wiek i status społeczny. Coraz powszechniejsze jest samodzielne opłacanie kosztów leczenia szpitalnego oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Robi to ok. 48% gospodarstw domowych. Jednocześnie wzrastają też opłaty za leczenie szpitalne, opłaty nieformalne oraz opłaty za badania specjalistyczne. Wydatki związane z ochroną zdrowia mają coraz większy udział w budżetach domowych. Dodatkowo wiadomo, że w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku lub zachorowania, w wyniku którego potrzebne będzie leczenie szpitalne, potrzebujemy dodatkowych pieniędzy. Rehabilitacja, pomoc pielęgniarki, przerwa w zarobkowaniu, konieczność zorganizowania opieki do dzieci czy osób niesamodzielnych – to wszystko kosztuje.
Odpowiedzią w takich sytuacjach może być ubezpieczenie zapewniające finansowe wsparcie w razie utraty zdrowia w wyniku wypadku czy choroby.

Odpowiednie na każdą sytuację
Dobre ubezpieczenie na życie stanowi wsparcie dla rodziny nie tylko w przypadku zmiany sytuacji finansowej spowodowanej śmiercią jednej z osób. Oprócz tego pomaga w sytuacjach niedoborów finansowych spowodowanych zdarzeniem losowym: wypadkiem lub chorobą. Wtedy daje również możliwość skorzystania z usług assistance, tj. praktycznej i specjalistycznej pomocy w trudnej sytuacji. Nowoczesne ubezpieczenia – oprócz tego, że zapewniają poczucie bezpieczeństwa w kryzysowych sytuacjach – dają też możliwość odkładania pieniędzy na przyszłość, np. na emeryturę lub inne cele. Zapewniają też możliwość swobodnego kształtowania poziomu ochrony w zależności od aktualnych potrzeb wynikających ze stylu życia oraz sytuacji rodzinnej i zawodowej. Możliwość dołączania i odłączania ryzyk oraz osób do ubezpieczenia sprawia, że tak naprawdę jedno ubezpieczenie może nam towarzyszyć przez całe nasze życie.

Jak właściwie dopasować ubezpieczenie do potrzeb
Innego zabezpieczenia potrzebują osoby, które dysponują dwoma dochodami, prowadzą aktywny tryb życia, podróżują i uprawiają sporty nie mając jeszcze dzieci ani zobowiązań finansowych. Innego z kolei ci, którzy spłacają kredyt i mają dzieci. Dla tych pierwszych atrakcyjna będzie podstawowa ochrona z możliwością korzystania z usług assistance i oszczędzania na przyszłość. Drudzy będą już chcieli podwyższyć sumę ubezpieczenia ze względu na kredyt i zapewnić ochronę swoim dzieciom. Oczywiście potrzeby związane z poziomem zabezpieczenia zmienią się wraz z wiekiem tych dzieci. Dopóki są małe – ryzyko wystąpienia urazów spowodowanych ich aktywnością fizyczną jest niewielkie. Gdy są w wieku szkolnym, ryzyko rośnie. Potrzeby ubezpieczeniowe zależą też od rodzaju wykonywanej pracy, np. gdy występuje w niej podwyższone ryzyko wypadku. O dodatkowej ochronie powinny pomyśleć również osoby, w których rodzinie zdarzały się przypadki poważnych zachorowań.
nk

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (4 votes cast)
Odkładać, pożyczać czy ubezpieczać cz. 2, 9.5 out of 10 based on 4 ratings

Powiązane wpisy

*

*

Przed dodaniem komentarza, proszę rozwiązać działanie:

2+2=

Top