Tag Archives: budowa

pixabay_roof

Folie wstępnego krycia

Właściwe wykonanie izolacji dachu wymaga zastosowania szeregu różnych warstw. Każda z warstw musi spełniać odmienną role. Tuż pod pokryciem dachu powinna znajdować się pierwsza z warstw izolacji. Warstwą tą powinna być folia wstępnego krycia.

surveying_pixabay

Kilka kroków do fundamentu

O trwałości domu w znacznym stopniu decydują solidne fundamenty. Zadaniem fundamentu jest bezpieczne przenoszenie ciężaru całego domu oraz obciążeń działających na budynek na podłoże gruntowe. Ta część budynku jest najbardziej narażona na oddziaływanie wilgoci, wód gruntowych oraz na wpływ zamarzającego i odmarzającego podłoża. 

Top