Czy lubisz ryzyko

0
15
ryzyko

To podstawowe pytanie, gdy chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Sprawdź, jak ocenić swoją skłonność do ryzyka i jak często weryfikować tę ocenę?

Zbadaj swoją odporność

Odpowiedzialne i rozsądne inwestowanie w instrumenty finansowe powinno charakteryzować się przemyślanym działaniem. Wybierając inwestycję bez poprzedzenia tego odpowiednią analizą, możemy być zaskoczeni a nawet rozczarowani stopą zwrotu, której poziom może odbiegać od naszych oczekiwań. Aby tego uniknąć przede wszystkim powinniśmy poznać swoją skłonność do akceptacji ryzyka, czyli naszą „odporność” na okresowe spadki wartości naszego portfela. Musimy więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tolerujemy ujemną wartość inwestycji w zakładanym przez nas horyzoncie czasowym i jak głębokie zmiany dopuszczamy. W tym celu powinniśmy postarać się przewidzieć nasze zachowanie w trakcie negatywnych zmian wartości portfela. Średnia roczna zmienność dla portfela złożonego w połowie z akcji i instrumentów dłużnych wynosi kilkanaście procent i wrasta wraz z zaangażowaniem w akcje. Poziom skłonności do ryzyka będzie odpowiednikiem naszej „odporności na ból” w sytuacji, w której wartość portfela spada w trakcie inwestycji. Dla przykładu, kontynuowanie inwestycji po 20-procentowym spadku pozwala uznać, że nasz poziom tolerancji dla ryzykownych instrumentów jest wysoki.

Coś za coś

Oczywiście powyższe założenia są czysto hipotetyczne i nie oddadzą w pełni naszego zachowania w sytuacji, gdy zaangażujemy realną gotówkę, ale już na starcie pozwolą lepiej dobrać odpowiednie produkty inwestycyjne. Istotne jest to, że wraz ze wzrostem skłonności do ryzyka mamy prawo oczekiwać wyższej stopy zwrotu z naszego portfela. Zysk i ryzyko w inwestycjach funkcjonują w sposób ściśle powiązany, według prostej reguły – im wyższe ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować, tym wyższej premii, w postaci odpowiednio wysokiej stopy zwrotu, możemy oczekiwać. Tym niemniej, decydując się na ryzykowną inwestycję, powinniśmy również potrafić z niej zrezygnować, kiedy strata przekroczy zakładany przez nas poziom. Dzięki temu chronimy nasz kapitał przed dalszymi spadkami i uzyskujemy czas na przygotowanie nowej strategii inwestycyjnej.

Zmienna skłonność

Nastawienie do ryzyka może zmieniać się wraz z wiekiem lub zmianą naszej sytuacji finansowej. Zwykle osoby młodsze mają wyższą skłonność do ryzyka niż osoby w starszym wieku. Skłonność ta rośnie również w miarę wzrostu wielkości środków znajdujących się w dyspozycji inwestora. Nie bez znaczenia są również dotychczasowe doświadczenia i znajomość instrumentów finansowych. Warto więc okresowo weryfikować swoją postawę wobec ryzyka. To jak często to robić wynika w prostej linii z tego, w jakie instrumenty już inwestujemy. Im bardziej ryzykowne, tym częściej powinniśmy weryfikować zgodność obranej strategii ze swoim aktualnym poziomem akceptacji ryzyka. Jeśli inwestujemy długookresowo w mało wrażliwe instrumenty, to wystarczy weryfikacja nawet raz na 5 lat. Jednak optymalnie jest, gdy analizując wyniki portfela, np. na koniec roku, jednocześnie zastanowimy się nad stopniem ryzyka, na jaki jest narażony i dostosujemy go do swojego bieżącego nastawienia.

Poznanie własnej skłonności do ryzyka jest kluczowym elementem w zdefiniowaniu profilu inwestycyjnego, na podstawie którego możemy dobrać właściwe dla nas produkty inwestycyjne.

Od czego zacząć

Aby w miarę obiektywnie zbadać swoją skłonność do podejmowania ryzyka, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Na początku wypada przyjrzeć się temu, z jak dużym optymizmem patrzymy w przyszłość naszego kraju i jak oceniamy jego rozwój gospodarczy. Inaczej będzie reagował na zmiany ktoś, kto jest optymistą i spodziewa się, że Polska będzie się rozwijać szybciej lub w tempie innych europejskich krajów, a inaczej zachowa się pesymista, który nie wierzy w długotrwały rozwój gospodarczy Polski. Podobnie rzecz się ma z naszym stosunkiem do własnej przyszłości. Jeśli na pytanie: „Co stanie się w przypadku utraty pracy?”, odpowiadamy, że bez problemu znajdziemy kolejną, to jest to przesłanka do tego, że taka osoba zaakceptuje wyższe ryzyko niż ta, której odpowiedź brzmi: „Pozostanę bez środków do życia”. Na skłonność do ryzyka wpływa również to, czy posiadamy inne oszczędności. Mając już jakieś zabezpieczenie, będziemy bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, niż w sytuacji, gdy inwestowane środki są naszymi jedynymi oszczędnościami. Kolejnym czynnikiem, który powinniśmy wziąć pod uwagę są nasze zobowiązania wynikające z posiadania rodziny, zaciągniętych pożyczek, czy kredytów. Im wyższe zobowiązania tym mniej chętnie ryzykujemy inwestując pieniądze.

Nasza charakterystyka jako inwestora będzie pełniejsza, jeżeli uzupełnimy ją o wiek, czas, na jaki jesteśmy gotowi zainwestować pieniądze oraz nasze oczekiwania dotyczące stopy zwrotu.

Dysponując takim obrazem siebie, łatwiej nam będzie dobrać odpowiednie instrumenty i produkty, które spełnią nasze oczekiwania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here