Folie wstępnego krycia

0
301

Właściwe wykonanie izolacji dachu wymaga zastosowania szeregu różnych warstw. Każda z warstw musi spełniać odmienną role. Tuż pod pokryciem dachu powinna znajdować się pierwsza z warstw izolacji. Warstwą tą powinna być folia wstępnego krycia.

W tradycyjnym budownictwie warstwa wierzchnia dachu jest ułożona na warstwie papy i deskowania , zabieg ten ma chronić izolacje termiczną przed niekorzystnymi wpływami wiatru oraz wilgoci. W obecnych czasach warstwy te są zastępowane coraz częściej przez folie wstępnego krycia. W Polsce ta technologia nie cieszy się zbytnią popularnością tak wśród wykonawców jak i inwestorów. Przyczyn takiego stanu rzeczy możemy się dopatrywać jedynie w braku informacji lub jej wypaczaniu. Wykonawcy w wyniku braku wiedzy lub doświadczenia popełniają błędy w sztuce. Podstawowym błędem jest nie pozostawienie szczeliny pomiędzy warstwą folii zbrojonej , a warstwą izolacji termicznej. Powoduje to zawilgocenie konstrukcji dachu , a w konsekwencji jej przegnicie. Aby móc zastąpić deskowanie i warstwę papy folią wstępnego krycia , inwestor powinien zwrócić się do projektanta. W niektórych przypadkach deski pełnią role nie tylko podkładu pod papę , ale też usztywniają i wzmacniają konstrukcje więźby dachowej.

Aby móc omówić rodzaje folii wstępnego krycia należy je usystematyzować.

Istnieją dwie grupy folii :

  • wymagające szczelin wentylacyjnych,
  • stykające się bezpośrednio z warstwą izolacji termicznej. Przy zastosowaniu folii dachowej powinno się stosować podwójną wentylacje dachu. Wykonanie jej polega na zastosowaniu podwójnej szczeliny w połaci dachowej.

Pierwszą szczelinę należy wykonać nad folią lub deskowaniem , wykonuje się to poprzez nabicie kontrłat. Minimalna wysokość kontrłat powinna wynosić 24 mm. Ostatnią warstwę należy wykonać według zaleceń producentów pokryć. Drugą szczelinę należy wykonać pomiędzy folią a izolacją termiczną. Szczelina ta powinna wynosić minimalnie 20 mm na każde 10 m. długości krokwi. Wykonanie takie odbywa się przy założeniu względnej paroprzepuszczalności folii około 25 gram pary wodnej na dobę i metrze kwadratowym powierzchni w temperaturze 23 °C i przy wilgotności 86 %. Przy zmianie długości krokwi lub przepuszczalności pary przez folię wstępnego krycia szczelina powinna zmienić swój wymiar nawet do 5 cm. Żeby zapewnić właściwą wentylacje należy zadbać o prawidłowy nawiew w okapie , który musi mieć przekrój o minimalnej powierzchni 2‰ powierzchni dachu , jednak nie mniejszy niż 200cm2 na każdy metr bieżący okapu. Nie mniej istotną sprawą jest wywiew w kalenicy , powierzchnia otworów wywiewu musi wynosić 5‰ powierzchni dachu , nie mniej niż 100 cm2 na każdy metr bieżący kalenicy. Folie te są paroprzepuszczalne , lecz nie w ścisłym tego słowa znaczeniu. W foliach tych paroprzepuszczalność osiągnięto przez mikroperforacje folii polietylenowej , rozpiętej na siatce. Można wysnuć z tego tylko jeden wniosek ,że folie te zbliżone są do paroizolacji. W niektórych krajach europy jako folie wstępnego krycia stosuje się folie paroizolacyjne. Montowane one są w układach dachów wentylowanych. Tak ścisłe trzymanie się wskazań może zapewnić właściwe działanie izolacji. Jak wiadomo trudno w praktyce stosować się do tak ścisłych zaleceń i w tym wypadku producenci wyszli na przeciw wykonawcom tworząc otwarte dyfuzyjnie membrany. W wypadku tych membran możemy mówić o paroprzepuszczalności ,para wodna jest przepuszczana praktycznie całą powierzchnią folii. Z tych właśnie względów folia ta może być układana bezpośrednio na powierzchni izolacji termicznej , z pominięciem szczeliny powietrznej. Tylko z pozoru ten rodzaj dachu jest jednostronnie wentylowany. Wentylacja izolacji termicznej oraz więźby dachowej odbywa się poprzez całą powierzchnie folii wstępnego krycia.

Usuwanie wilgoci

Wilgoć w tym typie dachu usuwana jest kanałem wentylacyjnym , który utworzony jest przez kontrłaty ułożone bezpośrednio nad folią , a jednocześnie przy pomocy odpowiedniego nawiewu w kalenicy lub przez połaciowe kształtki wentylacyjne. Podane przez producenta określenie wielkości paroprzepuszczalności w g/m2 na dobę , może okazać się mylące. Ten sam materiał przepuszcza parę wodną w różnych ilościach w zależności od temperatury , wilgotności względnej i ciśnienia powietrza ,w którym dany materiał się znajduje. Dach z jedną szczeliną wentylacyjną jest znacznie korzystniejszy od dachu podwójnie wentylowanego. Pierwszą i z kolei najważniejszą zaletą jest to ,że dach ten jest znacznie cieplejszy od dachu podwójnie wentylowanego. Efekt ten uzyskano poprzez wyeliminowanie jednego kanału wentylacyjnego ,a poza tym likwidacja jednej szczeliny umożliwiła ułożenie izolacji termicznej , do całej wysokości krokwi. Kolejną zaletą jest łatwość montażu. wiąże się to z tym , że nie potrzebna jest szczelina pod folią , nie potrzebny jest nawiew pod folią ani wywiew spod folii. Zastosowanie takiego rozwiązania upraszcza montaż , a w konsekwencji pomniejsza koszty wykonania izolacji połaci dachowej. Oczywiste zalety folii wstępnego krycia są niezaprzeczalne lecz tylko właściwie dobrana folia oraz profesjonalny montaż , może nam zapewnić właściwe rezultaty użytkowe. Oczywistym efektem tych posunięć jest zmniejszenie rachunków za energie i przedłużenie trwałości więźby dachowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here