Polisa na życie – co jest niezbędne do wypłaty odszkodowania?

Podstawą do rozpoczęcia procesu weryfikacji szkody są najczęściej odpowiednie dokumenty potwierdzające zdarzenie, które wyszczególnione są w umowie, jaką została określona polisa na życie. Jeżeli chcesz, aby Twój wniosek został bez zbędnej zwłoki rozpatrzony, koniecznie sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować. 

Jak zgłosić się po wypłatę środków z polisy na życie? 

Polisa na życie gwarantuje nam wypłatę środków w przypadku, gdy zadzieje się coś niespodziewanego, takiego jak pobyt w szpitalu, choroba czy śmierć. Pierwszy krok, jaki musimy dopełnić to zgłoszenie zdarzenia, które zgodnie z zawartą umową uprawnia do odbioru świadczenia. Obecnie można skontaktować się z ubezpieczycielem osobiście, np. umawiając się na spotkanie z przedstawicielem lub odwiedzając dowolny oddział towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Szkodę można zgłosić także za pomocą skontaktowania się z ubezpieczycielem telefonicznie lub przez czat video, a także skorzystanie z pomocy pracodawcy – w przypadku polis grupowych, często można także wypełnić specjalny formularz lub wysłać wiadomość na adres e-mail danej firmy ubezpieczeniowej.

Jakie dokumenty są niezbędne do wypłaty środków? 

Ubezpieczyciel może wymagać takich dokumentów jak:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca jednoznacznie wystąpienie zdarzenia,
 • oświadczenia sprawcy lub potwierdzenia z policji,
 • skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego samochodu (jeżeli doszło do wypadku samochodowego),
 • skróconego odpisu aktu zgonu.

Ponadto należy okazać swój dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Jeżeli polisa na życie wymaga dodatkowej dokumentacji, ubezpieczyciel może skontaktować się z poszkodowanym tuż po przyjęciu zgłoszenia i poinformować go o konieczności uzupełnienia załączników.

Jak wysokie odszkodowanie gwarantuje polisa na życie? 

Polisa na życie najczęściej gwarantuje określone stawki odszkodowania za wybrane sytuacje, określone najczęściej jako uszczerbek na zdrowiu. Jednak wysokość odszkodowania z polisy na życie zależy od wielu czynników, takich jak:

 • rodzaj zdarzenia – najwyższa wypłata dotyczy zgonu, w przypadku innych zdarzeń ubezpieczyciel określa, jaki procent sumy ubezpieczenia można uzyskać,
 • wyniki ankiety medycznej – w przypadku osób chorujących przewlekle wysokość świadczenia może być niższa,
 • wysokość i częstotliwość opłacania składki miesięcznej – najczęściej im jest ona wyższa, tym lepsze świadczenie można uzyskać,
 • zakres ochrony – często im większy zakres obejmuje polisa na życie, tym niższa jest suma ubezpieczenia.

Jakie jeszcze korzyści dla ubezpieczonego gwarantuje polisa na życie? 

Po wykupieniu polisy i regularnym płaceniu składek ubezpieczony może liczyć nie tylko na wypłatę środków pieniężnych, ale także na różne dodatkowe usługi, które mogą okazać się nawet bardziej przydatne niż samo odszkodowanie. Są to takie korzyści jak:

 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – dzięki niemu można dostać się do lekarzy wielu specjalności, bez długich kolejek, skierowań oraz dodatkowych opłat,
 • ochrona na wypadek poważnego zachorowania lub niezdolności do pracy,
 • organizacja leczenia za granicą – ubezpieczyciel może sfinansować koszty leczenia poza krajem, co wiąże się z dostępem do najlepszych zagranicznych specjalistów,
 • świadczenie z tytułu powiększenia się rodziny – gwarantuje ono wypłatę określonej sumy po narodzinach dziecka,
 • wsparcie na wypadek konieczności leczenia szpitalnego.

Redakcja nietylkoubezpieczenia.pl