Organizacja pochówku osób samotnych

W obecnych czasach coraz więcej osób zmaga się z samotnością, która może stanowić problem w obliczu śmierci. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać się z zasadami organizowania pochówków dla osób samotnych, które nie mają bliskich.

Pochówek osoby samotnej

Każdy człowiek powinien mieć zorganizowany godny pogrzeb. Jednak w obecnych czasach coraz więcej osób zmaga się z problemem samotności, braku bliskich osób, a nawet w niektórych przypadkach bezdomności. Pochówek osób samotnych jest trudnym tematem, ponieważ nie zawsze znajdą się krewni, którzy będą chcieli wziąć udział w organizowaniu uroczystości pogrzebowych. Pogrzeby osób samotnych najczęściej odbywają się w sposób kameralny. Niektóre samotne osoby ustalają z rodziną sposób swojego pochówku, a inne gromadzą oszczędności i w sposób samodzielny planują cały proces. W przypadku organizacji pochówku osób samotnych istnieją dwie możliwości. Pogrzeb może być zorganizowany przez rodzinę i inne bliskie osoby, a także przez gminę, jeśli nikt inny nie poczuwa się do odpowiedzialności.

Organizacja przez krewnych

Prawo do organizacji pochówku ma przede wszystkim najbliższa rodzina zmarłego. Zalicza się do nich małżonka, wstępnych, zstępnych, a także krewnych bocznych do czwartego pokolenia oraz powinowatych w linii prostej. Dodatkowo zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą, prawo do pochowania zwłok mogą mieć również inne osoby, które były związane w jakiś sposób ze zmarłym i dobrowolnie zobowiążą się do organizacji pogrzebu. Wśród nich można wskazać na przykład pracodawcę lub znajomych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż regulacje zawarte w ustawie w żaden sposób nie zobowiązują rodziny zmarłego do organizacji pochówku.

Brak bliskich osób

Zwłoki osób, które nie posiadają rodziny, powinny być pochowane przez gminę właściwą dla miejsca zgonu. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku, gdy rodzina nie zobowiąże się do samodzielnego zorganizowania pochówku. Zgodnie z ustawą, gmina jest zobowiązana do organizacji pogrzebu zmarłej osoby w sytuacji, gdy nie znajdzie się inny podmiot wyrażający taką chęć. Organizacja pochówku przez gminę realizowana jest przez ośrodek pomocy społecznej i odbywa się w sposób ustalony przez gminę. Podczas planowania uroczystości bierze się pod uwagę wyznanie zmarłej osoby. Pomoc społeczna może również zorganizować pogrzeb osoby z biednej rodziny, której nie stać na zorganizowanie pochówku w sposób samodzielny.

Zasiłek pogrzebowy

Organizacja pogrzebu zmarłej osoby bardzo często jest sporym wydatkiem, dlatego wielu rodzin po prostu na niego nie stać. W tym przypadku organizacją całej uroczystości może zająć się ośrodek pomocy społecznej. Rodzina może złożyć wniosek o organizację pogrzebu na koszt gminy. Składa się go do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie zmarłego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że rodzinie, która nie zajmie się w sposób samodzielny organizacją pochówku, nie będzie przysługiwał zasiłek pogrzebowy, który wypłacany jest w standardowej kwocie 4000 zł.

We wszelkich wątpliwościach związanych związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych – w tym także osób samotnych – najlepiej zwrócić się z prośbą o wyjaśnienia do doświadczonego zakładu pogrzebowego. Takim zakładem jest firma Eden z Lublina, która w ciągu wielu lat swojego istnienia i działania przygotowała chyba wszystkie rodzaje ceremonii żałobnych. Pracownicy firmy są gotowi do udzielenia odpowiedzi nawet na najbardziej trudne pytania.

Redakcja nietylkoubezpieczenia.pl