Efekt cieplarniany – skutki i przyczyny

Coraz więcej osób interesuje się tym, czym jest efekt cieplarniany skutki tego zjawiska to przede wszystkim degradacja środowiska naturalnego. Główną przyczyną są oczywiście gazy cieplarniane, które są emitowane do atmosfery w nadmiernej ilości.

Przyczyny globalnego ocieplenia

Nieumiejętne gospodarowanie odpadami powoduje ich powstawanie. Jednak racjonalne zarządzanie surowcami może znacznie zmniejszyć skutki tego procesu. Najważniejsza jest oczywiście świadomość społeczeństwa, dlatego już od najmłodszych lat powinna być przeprowadzana edukacja. Należy jednak pamiętać, że efekt cieplarniany występuje na Ziemi już od dawna i jest to w pełni naturalne zjawisko. Inne określenie tego procesu to efekt szklarniowy, ponieważ szklarnia działa na podobnych zasadach. Mieszkańcy naszej planety nauczyli się jednak z tego korzystać i wykorzystują to obecnie do celów własnych. Promieniowanie podczerwone jest pochłaniane przez gazy, które występują w atmosferze. Jeżeli gazów jest zbyt dużo to średnia temperatura powietrza się podnosi, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na ocieplenie globalne. Na uwagę zasługuje fakt, że większość energii słonecznej swobodnie przechodzi przez ziemską atmosferę. Efekt jest dodatkowo potęgowany przez promieniowanie, które odbija się od Ziemi i jest wyłapywane przez atmosferę. Niestety systematyczne wydobywanie paliw kopalnych pogłębia efekt cieplarniany a działalność człowieka jest niezwykle destrukcyjna dla planety. Inne przyczyny to przede wszystkim transport ogólnoświatowy, który emituje ponad 25% dwutlenku węgla.

Jak ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery?

Jest to branża najbardziej odpowiedzialna za powstawanie smogu, który już teraz w większych miastach utrudnia oddychanie. Dlatego jeszcze przed wybuchem pandemii w największych metropoliach zalecane było noszenie maseczek. Bardzo szkodliwa jest także produkcja energii elektrycznej, podczas której zużywane są bardzo duże ilości paliw kopalnych. Warto dodać, że hodowla zwierząt wykorzystuje nawozy syntetyczne, które także przyczyniają się do zwiększenia emisji azotu do atmosfery. Zwierzęta hodowlane wytwarzają metan, dlatego one również mają wpływ na pogłębianie się efektu cieplarnianego. Głównym skutkiem globalnego ocieplenia jest topienie śniegu i lodu na biegunach. To powoduje, że poziom mórz i oceanów systematycznie się podnosi. Dwutlenek węgla, metan oraz para wodna wywierają największy wpływ na efekt cieplarniany. Ludzie powinni nauczyć się odpowiednio gospodarować odpadami komunalnymi, ponieważ są one jednym z głównych źródeł emisji szkodliwych gazów.

Redakcja nietylkoubezpieczenia.pl