Ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli US?

Restrykcje prawne, jakim podlegają wpłaty do banku mają za zadanie chronić państwo oraz społeczeństwo przed wykroczeniami i przestępstwami finansowymi. Głównymi narzędziami, stosowanymi do kontroli, są działania podejmowane na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku. która dotyczy sposobów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wszystkie banki, jako podmioty będące filarami gospodarki państwowej, są na jej podstawie zobowiązane do konkretnych procedur. Co z nich wynika – o tym poniżej.

Ile pieniędzy można wpłacić do banku nie będąc objętym kontrolą Urzędu Skarbowego?

Każdy bank, na podstawie ustawy wspomnianej powyżej, jest zobowiązany do rejestrowania i informowania Urzędu Skarbowego o sytuacjach takich jak: – duże ilości przelewów w małych odstępach czasu opiewające na wysokie sumy; – częste przelewy sumarycznie sięgające wysokich kwot; – podejrzane tytuły wpłat; – celowa dywersyfikacja wpłat na jedno konto. W takich przypadkach, poinformowany przez bank Urząd Skarbowy może zdecydować się na dokonanie kontroli. Niekiedy poinformowane zostaną także odpowiednie służby. Ogólna zasada dotycząca przelewów na konto dotyczy kwot przekraczających równowartość 1000 euro. Jeżeli tego typu przelew zostanie przez bank zarejestrowany ma on obowiązek zastosowania procedur bezpieczeństwa, wynikających z uregulowań prawnych. Oczywiście nie jest to równoznaczne z kontrolą ze strony Urzędu Skarbowego każdego przelewu opiewającego na takie kwoty. Warto także wiedzieć, że na ogół rachunki osobiste podlegają kontrolom w stopniu o wiele niższym niż rachunki firmowe.

Przelewy z darowiznami lub spadkowe

Innym aspektem związanym z wpłacaniem pieniędzy do banku i przelewami na konto jest opodatkowanie niektórych wpłat. Podatek ten dotyczy pieniędzy pozyskanych drogą darowizny lub spadku, niezgłoszonych uprzednio do Urzędu Skarbowego. A i te wpłaty będą opodatkowane tylko jeśli przekroczą określony próg. Jak progi te wyglądają? Otóż, w pierwszej kolejności istotne jest do jakiej grupy podatkowej należy darczyńca. Pierwsza z nich to najbliżsi członkowie rodziny, druga to dalsi członkowie rodziny, a trzecia grupa podatkowa to znajomi i dalecy krewni. Na podstawie przynależności darczyńcy do jednej z tych grup ustalony jest próg, po przekroczeniu którego podatek musi zostać zapłacony. Wygląda to następująco: – darowizna ze strony członków najbliższej rodziny wynosząca więcej niż 9637 złoty będzie objęta podatkiem (dotyczy sytuacji kiedy darczyńcą jest jedna osoba); – darowizna ze strony członków najbliższej rodziny przekraczająca 19274 złoty także będzie objęta obowiązkiem podatkowym (dotyczy sytuacji kiedy darczyńców jest kilku); – darowizna opiewająca na kwotę wyższą niż 7276 złoty będzie objęta podatkiem jeżeli darczyńca to dalszy członek rodziny; – darowizny od znajomych i dalekich krewnych wynoszące więcej niż 4902 złote także są objęte podatkiem. Dobrze wiedzieć, że istnieją dodatkowe okoliczności zwalniające z opłacania podatku od darowizny. Jedną z nich jest darowizna od rodziców, która nie podlega opodatkowaniu. Jeżeli przekroczy jednak 9637 złoty należy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego – w ten sposób unikniemy opodatkowania na zasadach ogólnych.

Transakcje przekraczające równowartość 15 tysięcy euro

W przypadku każdego rodzaju przelewu wynoszącego równowartość kwoty 15 tysięcy euro lub więcej bank jest zobowiązany do rejestracji transakcji. Informacja o tego typu przelewie trafia do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowych.

Redakcja nietylkoubezpieczenia.pl